Mittaus- työnjohto- sekä urakkalaskentapalveluita rakennusliikkeille

Työnjohtopalvelut

Työnjohtopalvelut maa- ja tierakennushankkeisiin

Rakennushanke on laajuudesta riippumatta aina prosessi, jonka menestyksekäs läpivienti vaatii ammattimaisen työmaan johdon. Työnjohdollamme on vankka kokemus erilaisten maarakennus- ja väylähankkeiden menestyksekkäästä johtamisesta.